Wszystko, czego potrzebujesz, to OZE – kampania edukacyjna

Kampania pod hasłem “All you need is… OZE” została zapoczątkowana zielonymi akcentami, które 14 lutego pojawiły się w wybranych miejscach Krakowa. Twórcy kampanii przekonują, że odnawialne źródła energii (OZE) są nam dzisiaj potrzebne do życia tak samo jak miłość (LOVE), stąd główne hasło akcji.  14 lutego w kilku miejscach Krakowa (na terenie Miasteczka Studenckiego AGH, w Parku Jordana, na Plantach, pod  Collegium Maius, w okolicy Paderevianum czy na ul. Św. Anny) pojawiły się zielone napisy “All you need is… OZE”, a od zmierzchu kładka Ojca Bernatka i wieża telewizyjna na krakowskich Krzemionkach (od Emitel) świeciły się na zielono. 

Autorami kampanii są portal Świat OZE, krakowska fundacja Carbon Footprint i firma Columbus Energy. Organizacje połączyły siły, żeby jeszcze mocniej przebić się do świadomości społecznej z informacjami o odnawialnych źródłach energii i płynących z nich korzyściach.

Więcej informacji o akcji, w tym szczegóły i regulamin konkursu organizowanego przez portal Świat OZE, znajduje się tutaj.

Geneza kampanii

Odnawialne źródła energii (OZE) to nie tylko ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie wspierające zieloną transformację Polski. Inwestycja w technologie dla klimatu daje nam czyste powietrze, ogranicza ślad węglowy, zapewnia zdrowie oraz dobrą i bezpieczną przyszłość dla pokoleń. 

Okazuje się jednak, że świadomość społeczna na temat odnawialnych źródeł energii jest wciąż niska. Skąd to wiemy? Partner kampanii firma Columbus przeprowadziła wśród mieszkańców Krakowa sondę na temat OZE. Wynika z niej, że w kwestii świadomości OZE mamy jeszcze sporo do zrobienia.

Odnawialne Źródła Energii

OZE, czyli odnawialne źródła energii to takie źródła, których wykorzystywanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru ponieważ szybko się odnawiają. Zaletami pozyskiwania energii z OZE jest oszczędność zasobów, które po pierwsze są wyczerpywalne, a po drugie ich wykorzystanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle związane z polityką zrównoważonego rozwoju i ma kluczowe znaczenie w realizacji transformacji energetycznej naszego kraju.

Energia słoneczna

Pozyskiwana dzięki panelom fotowoltaicznym (panele PV) i panelom słonecznym (kolektory słoneczne) i w zależności od technologii wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Energia wiatrowa

Jest wytwarzana przez turbiny wiatrowe.  Elektrownie wiatrowe najczęściej powstają na tzw. farmach, które mogą być lokowane na lądzie (onshore) lub na morzu (offshore).

Energia wodna

Energia kinetyczna z ruchu wody jest przekształcana przez elektrownie wodne w energię elektryczną.

Energia geotermalna

Energia z wnętrza ziemi, która wykorzystuje ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią.

Dlaczego OZE jest tak ważne?

Cechy OZE

Czysta energia – pozwalają na ograniczenie emisji szkodliwych gazów, m.in. dwutlenku węgla. Są przyjazne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Nie zanieczyszczają go. 

Niezależność energetyczna – produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł pozwala na uniezależnienie się od dostaw paliw niezbędnych do produkcji prądu i rosnących cen.

Oszczędności – inwestycja w OZE wiąże się początkowo ze sporym wydatkiem, jednak zwrot z niej następuje szybko. 

Odnawialne źródła energii w Polsce

W Polsce produkcja energii nadal opiera się na paliwach konwencjonalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny oraz ropa naftowa. 

Jednak z roku na rok udział energii pochodzącej z OZE w polskim miksie energetycznym rośnie. Miks energetyczny to nic innego struktura produkcji i konsumpcji energii według kryterium nośników energii lub sposobów wytwarzania.

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce (styczeń – listopad 2022 r.), opracowanie własne w oparciu o dane Agencji Rynku Energii

Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w naszym kraju w listopadzie 2022 roku wynosiła 60 GW (energetyka konwencjonalna i OZE), z czego 22 GW stanowiły odnawialne źródła energii (36%). Więcej informacji na stronie portalu Świat OZE.

Jak Polacy chcą poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju?

Pod koniec 2022 roku, na zlecenie Columbus Energy, przeprowadzono badanie nastrojów i postaw Polaków, w którym zapytano m.in. o działania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Szczegóły badania znajdziesz pod tym adresem.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 52 proc. badanych Polaków proponuje budowę własnej elektrowni atomowej. Tyle samo uważa, że należy zwiększyć dotacje na inwestycje w OZE tak, aby pokrywały ponad 50 proc. kosztów. 51 proc. respondentów twierdzi, że bezpieczeństwo energetyczne należy rozwijać inwestując w elektrownie oparte o OZE. Zaledwie 9 proc. Polaków wskazało na zwiększenie importu paliw kopalnych z zagranicy jako sposób rozwijania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

O kampanii edukacyjnej

Strona zrealizowana w ramach projektu All you need is… OZE, którego organizatorami są portal Świat OZE, Carbon Footprint Foundation oraz Columbus Energy S.A. Kampania edukacyjna ma charakter pro bono i jest akcją całkowicie niekomercyjną.