Dlaczego OZE jest tak ważne?

Cechy OZE

Czysta energia – pozwalają na ograniczenie emisji szkodliwych gazów, m.in. dwutlenku węgla. Są przyjazne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Nie zanieczyszczają go. 

Niezależność energetyczna – produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł pozwala na uniezależnienie się od dostaw paliw niezbędnych do produkcji prądu i rosnących cen.

Oszczędności – inwestycja w OZE wiąże się początkowo ze sporym wydatkiem, jednak zwrot z niej następuje szybko. 

Odnawialne źródła energii w Polsce

W Polsce produkcja energii nadal opiera się na paliwach konwencjonalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny oraz ropa naftowa. 

Jednak z roku na rok udział energii pochodzącej z OZE w polskim miksie energetycznym rośnie. Miks energetyczny to nic innego struktura produkcji i konsumpcji energii według kryterium nośników energii lub sposobów wytwarzania.

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce (styczeń – listopad 2022 r.), opracowanie własne w oparciu o dane Agencji Rynku Energii

Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w naszym kraju w listopadzie 2022 roku wynosiła 60 GW (energetyka konwencjonalna i OZE), z czego 22 GW stanowiły odnawialne źródła energii (36%). Więcej informacji na stronie portalu Świat OZE.

Jak Polacy chcą poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju?

Pod koniec 2022 roku, na zlecenie Columbus Energy, przeprowadzono badanie nastrojów i postaw Polaków, w którym zapytano m.in. o działania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Szczegóły badania znajdziesz pod tym adresem.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 52 proc. badanych Polaków proponuje budowę własnej elektrowni atomowej. Tyle samo uważa, że należy zwiększyć dotacje na inwestycje w OZE tak, aby pokrywały ponad 50 proc. kosztów. 51 proc. respondentów twierdzi, że bezpieczeństwo energetyczne należy rozwijać inwestując w elektrownie oparte o OZE. Zaledwie 9 proc. Polaków wskazało na zwiększenie importu paliw kopalnych z zagranicy jako sposób rozwijania bezpieczeństwa energetycznego kraju.