Odnawialne Źródła Energii

OZE, czyli odnawialne źródła energii to takie źródła, których wykorzystywanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru ponieważ szybko się odnawiają. Zaletami pozyskiwania energii z OZE jest oszczędność zasobów, które po pierwsze są wyczerpywalne, a po drugie ich wykorzystanie wiąże się z emisją zanieczyszczeń. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle związane z polityką zrównoważonego rozwoju i ma kluczowe znaczenie w realizacji transformacji energetycznej naszego kraju.

Energia słoneczna

Pozyskiwana dzięki panelom fotowoltaicznym (panele PV) i panelom słonecznym (kolektory słoneczne) i w zależności od technologii wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Energia wiatrowa

Jest wytwarzana przez turbiny wiatrowe.  Elektrownie wiatrowe najczęściej powstają na tzw. farmach, które mogą być lokowane na lądzie (onshore) lub na morzu (offshore).

Energia wodna

Energia kinetyczna z ruchu wody jest przekształcana przez elektrownie wodne w energię elektryczną.

Energia geotermalna

Energia z wnętrza ziemi, która wykorzystuje ciepło wody i skał znajdujących się pod powierzchnią.